83 Yapay Zeka ile İşlerinizi kolaylaştırın

83 Yapay Zeka ile İşlerinizi kolaylaştırın

2024'te Çevrimiçi İşinizi Yapay zekaya yaptırarak daha fazla zaman kazanın.

Birbirinden faydalı, farklı işlevlere sahip 83 Yapay Zeka Aracını şimdi deneyin.

1. Web sitesi:

Landingsite - Durable - Style AI - Dora AI - 10Web

2. UI/UX.

Instant AI - Galileo AI - UiMagic - Uizard - Figma

3. Tasarım:

Microsoft Designer - Autodraw - Designify - Clipdrop - Flair AI

4. Logo Oluşturucu:

Namecheap - Brandmark - Logo Pony - Stockimg - Logo AI

5. Sunum.

Decktopus - Gamma AI - Designs AI - Tome app - Slidesgo

6. Toplantı:

Fellow app - Airgram - Firefly - Krisp - Otter

7. Araştırma:

ChatGpt-4 - Perplexity - Bing chat - Silatus - Execo

8. Yazma:

Chatsonic - Textblaze - Jenny AI - HIX AI - Jasper

9. Metin Yazarlığı:

Adcreative AI - Writesonic - Copysmith - Copy AI - Rytr

10. Pazarlama:

Simplified - AdCopy - AI-Ads - Pencil - Slack

11. Promptlar:

Snack Prompt - Promptbase - PromptBox - Alicent AI - FlowGPT

12. Ses:

Adobe Podcast - Songburst AI - Eleven Labs - Lovo AI - Murf AI

13. Görüntü:

Stable Diffusion - Adobe firefly 2 - Midjourney - Stockimg - Segmind

14. Video:

HeyGen - InVideo - Eightify - Reclips - Opus

15. SEO:

BlogSEOkeywords - Semrush com - TubeBuddy - Seona AI

16. Verimlilik.

Smart Bird - Notion AI - Taskade - Click Up - Merlin

17. Sosyal Medya Yönetimi:

TweetHunter - Blackmagic - Tribescaler - Typeshare - Postwise

Tags