Türk Eğitim Sen: Ders Saatleri 30 Dakikaya Düşürülsün

Türk Eğitim Sen: Ders Saatleri 30 Dakikaya Düşürülsün

Türk Eğitim Sen Ders Saatlerinin 30 Dakikaya Düşürülmesini Talep Ediyor

Türk Eğitim Sen'den yapılan açıklamada; "Ders Saati Sürelerinin 30 Dakikaya Düşürülmesi İçin MEB’e Talepte Bulunduk"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.10.2023 tarihli ve 86717234 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 91211300 sayılı yazısında; yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile ortaöğretim kurumlarında 40 dakikalık bir ders saati süresinin ilgili valilikçe yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9’uncu ve Ek 3’üncü maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabileceği belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan ilköğretim kurumlarında da 40 dakikalık bir ders saati süresinin Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 2. Fıkrası ve Ek 2. Maddesi uyarınca 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabilmesine imkan tanınması ve ayrıca ikili eğitim yapan okullarda kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçilmesi açısından ders saatlerinin kısa tutularak, derslerin başlangıç saatlerinin daha ileriye, bitiş saatlerinin ise daha geriye çekilmesi hususunda talepte bulunduk.

Kaynak: https://turkegitimsen.org.tr/

Tags